Logo Meditrans
loader

Systemy łączące

Gluma Ceramic Primer

Kulzer
Kup produkt

Primer do ceramiki.

Opakowanie

4 ml


Światłoutwardzalny, samowytrawiający system łączący typu all-in-one, przeznaczony do stosowania w adhezyjnej stomatologii odtwórczej. Wykorzystywany do mocowania adhezyjnego bądź naprawy ceramiki krzemianowej przed aplikacją GLUMA Bond Universal oraz w przypadku adhezyjnego osadzania lub naprawy ceramiki szklanej przy pomocy GLUMA Bond Universal.
Wskazania:
– adhezyjne osadzanie wypełnień wykonywanych techniką bezpośrednią we wszystkich klasach ubytków wg Blacka przy użyciu światłoutwardzalnych, chemoutwardzalnych lub podwójnie wiążących kompozytów/kompomerów na bazie metakrylanów
– adhezyjne osadzanie światłoutwardzalnych, chemoutwardzalnych lub podwójnie wiążących materiałów do odbudowy zrębu
– uszczelnianie nadwrażliwych obszarów zębów
– uszczelnianie ubytków przed założeniem wypełnień amalgamatowych
– jako system adhezyjny do stosowania z uszczelniaczami bruzd
– uszczelnianie ubytków i preparacji zrębu przed tymczasowym osadzeniem uzupełnień w technice pośredniej (zgodnie z metodą natychmiastowego uszczelniania zębiny)
– osadzanie uzupełnień wykonanych techniką pośrednią za pomocą światłoutwardzalnych, chemoutwardzalnych lub podwójnie wiążących adhezyjnych cementów na bazie żywic
– wewnątrzustna naprawa wypełnień z materiałów kompomerowych i kompozytowych oraz uzupełnień pełnoceramicznych, z porcelany napalanej na metal

Produkty w tej kategorii


Skontaktuj się z nami


Dzielimy się naszą wiedzą, rozwiewamy wątpliwości i wskazujemy alternatywy, pomagamy w poszukiwaniu właściwych rozwiązań.

Zapraszamy do kontaktu.

phone

Centrum zamówień
telefonicznych

Przejdź do działu Zadzwoń do nas
pointer

Przedstawiciele
terenowi Meditrans

Mapa przedstawicieli

Witamy na www.meditrans.pl

Strona prezentuje wyroby medyczne, do których dostęp mogą mieć tylko profesjonalni użytkownicy.

Oświadczam, że jestem specjalistą w dziedzinie stomatologii lub osobą związaną zawodowo z branżą dentystyczną.

 

Jestem specjalistą