Logo Meditrans
loader

Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

Regulamin definiuje reguły oraz organizację szkoleń i kursów przygotowywanych przez firmę Meditrans sp. z.o.o. sp. k.

 1. Organizatorem kursów i szkoleń jest Meditrans Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Kielcach, ul. Podlasie 16 C NIP 657 289 60 29, REGON
 2. Kursy i szkolenia mogą mieć charakter teoretyczny, praktyczny oraz teoretyczno-praktyczny.
 3. Uczestnikami szkoleń są pracownicy sektora dentystycznego: lekarze dentyści, asystentki stomatologiczne, higienistki, studenci szkół medycznych, technicy dentystyczni, menagerowie klinik, pracownicy recepcji.
 4. Uczestnicy są powiadamiani o szkoleniach poprzez: informację zamieszczoną na stronie internetowej, otrzymanie zaproszenia od pracowników Firmy Meditrans sp. z o.o. sp.k. lub za pośrednictwem Poczty, informację telefoniczną, informację zawartą w broszurach promocyjnych.
 5. Udział w kursie lub szkoleniu może być płatny lub bezpłatny. W przypadku kursów płatnych, uczestnicy zobowiązani są uiścić 100% opłatę za szkolenie na co najmniej 14 dni przed kursem lub szkoleniem. W przypadku kursów i szkoleń płatnych, wpłaty na szkolenia należy uiścić na konto wskazane na zaproszeniu/stronie internetowej. W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, numer NIP (jeśli uczestnik chce otrzymać fakturę), oraz dopisek: „data i miasto szklenia”. Brak uiszczenia opłaty skutkuje anulacją rezerwacji.
 6. Organizator zapewnia miejsce szkolenia, gastronomię (w zależności od kursu), wykładowcę, materiały szkoleniowe i warsztatowe.
 7. Liczba miejsc jest ograniczona, o kolejności decyduje kolejność wpłat.
 8. W przypadku rezygnacji uczestnika firma Meditrans sp.z o. o. sp. k. zobowiązuje się do zwrotu 100% opłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła min. 30 dni przed szkoleniem.

W przypadku rezygnacji uczestnika firma Meditrans sp. z o.o. k zobowiązuje się do zwrotu, 50% opłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła 15-29 dni przed szkoleniem.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 15 dni przed kursem lub szkoleniem poniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

 1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora (z przyczyn losowych lub frekwencyjnych), zwrotowi podlega cała kwota wpłacona przez uczestnika. Uczestnicy poinformowani są o odwołaniu kursu lub szkolenia z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Udział w kursie lub szkoleniu można zgłaszać poprzez stronę internetową meditrans.pl w zakładce zapisy, oraz przez kontakt telefoniczny z Działem Szkoleń Meditrans.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Uczestnika przy dokonywaniu zgłoszenia nieprawidłowych danych lub niepełnych danych.
 4. Po ukończeniu kursu lub szkolenia, uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty. W przypadku szkoleń zgłoszonych do Izby Lekarskiej, na certyfikatach pojawia się informacja o liczbie należnych punktów edukacyjnych.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca kursu lub szkolenia o czym niezwłocznie poinformuje zapisanych uczestników. W przypadku niezaakceptowania zmian przez uczestników, Organizator zobowiązuje się do zwrotu poniesionej opłaty.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione podczas szkolenia.
 7. Informacje na temat uczestników podlegają ochronie danych osobowych.
 8. Klauzula informacyjna:

a) Administratorem danych osobowych jest Meditrans sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kielcach, ul. Podlasie 16C; Kielce 25-108, NIP: 6572896029, REGON: 260517180, KRS: 0000394199;

dane do kontaktu:

 • telefon: +48 41 34 31 800
 • e-mail: zgoda@meditrans.pl

b) Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a zatem w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy – udziału w szkoleniu. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, firma, adres e-mail i/lub numer telefonu.

c) Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych z mocy prawa oraz zewnętrznym dostawcom usług dla Administratora.

d) Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który Administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.

e) Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

f) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w szkoleniu.

17. Szkolenia, a także wszelkie informacje na ich temat umieszczane są na stronie internetowej meditrans.pl w zakładce szkolenia.

18. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej meditrans.pl

19. Zapisując się na kurs akceptuje się warunki regulaminu.

Skontaktuj się z nami


Dzielimy się naszą wiedzą, rozwiewamy wątpliwości i wskazujemy alternatywy, pomagamy w poszukiwaniu właściwych rozwiązań.

Zapraszamy do kontaktu.

phone

Centrum zamówień
telefonicznych

Przejdź do działu Zadzwoń do nas
pointer

Przedstawiciele
terenowi Meditrans

Mapa przedstawicieli

Witamy na www.meditrans.pl

Strona prezentuje wyroby medyczne, do których dostęp mogą mieć tylko profesjonalni użytkownicy.

Oświadczam, że jestem specjalistą w dziedzinie stomatologii lub osobą związaną zawodowo z branżą dentystyczną.

 

Jestem specjalistą